Home Page

Tựa Đề Mục/Loại Đăng Ngày Tổng Số Lượt Xem
Khai Mạc Tĩnh Huấn Thông Báo Monday, August 22, 2016 - 01:12 56
Ban Phụng Vụ Sinh Hoạt - Khoá 3 Ngày Thông Báo Wednesday, August 10, 2016 - 19:10 43
Ultreya Và TLĐ Thông Báo Saturday, June 11, 2016 - 16:46 135
Sinh Hoạt TLĐ tháng 5 Thông Báo Monday, May 16, 2016 - 20:56 166
Tĩnh Tâm "Người Cursillista Sống Lòng Thương Xót" Thông Báo Saturday, April 23, 2016 - 21:55 224
Khóa Tĩnh Huấn Cursillo 2016 (K3N) Thông Báo Tuesday, April 19, 2016 - 07:05 234
Ultreya Tháng 04 Thông Báo Saturday, April 9, 2016 - 21:22 245
Ở Lại Trong Thầy - Phần 1 Thông Báo Friday, April 8, 2016 - 22:52 377
Sinh Hoạt Ultreya và TLĐ tháng 2 Thông Báo Sunday, February 14, 2016 - 23:39 524
Kính Thánh Phaolô Quan Thầy Phong Trào Thông Báo Saturday, January 23, 2016 - 21:57 694
Ultreya Tháng 01 Thông Báo Sunday, December 27, 2015 - 16:25 850
Ultreya tháng 12 Thông Báo Wednesday, December 2, 2015 - 17:16 836
Tiệc Mừng Quan Thầy Thánh Phaolô Thông Báo Sunday, November 29, 2015 - 22:38 826
Ultreya tháng 11 Thông Báo Wednesday, October 28, 2015 - 22:12 1,068
Ultreya Tháng Chín Thông Báo Tuesday, September 8, 2015 - 22:42 1,049
TĨNH TÂM CURSILLO "Hồng Ân Đức Cậy" Tháng 10, 2015 Thông Báo Thursday, September 3, 2015 - 08:24 906
ULTREYA THÁNG TÁM Thông Báo Wednesday, August 12, 2015 - 15:52 973
Ultreya Tháng 8 " Chân Dung Của Thầy" Thông Báo Monday, August 10, 2015 - 22:38 931
Văn Nghệ Hè 2015 Thông Báo Sunday, July 26, 2015 - 22:54 977
Ultreya Tháng 7 “Tiến Tới Tình Bạn Thiêng Liêng” Thông Báo Friday, July 3, 2015 - 10:10 980

Pages