Home Page

Tựa Đề Mục/Loại Đăng Ngày Tổng Số Lượt Xem
Testing CTT ? Thông Báo Friday, September 16, 2016 - 16:25 298
Tĩnh Huấn Tuần 2 Thông Báo Wednesday, August 31, 2016 - 07:15 407
Khai Mạc Tĩnh Huấn Thông Báo Monday, August 22, 2016 - 01:12 613
Ban Phụng Vụ Sinh Hoạt - Khoá 3 Ngày Thông Báo Wednesday, August 10, 2016 - 19:10 452
Ultreya Và TLĐ Thông Báo Saturday, June 11, 2016 - 16:46 573
Sinh Hoạt TLĐ tháng 5 Thông Báo Monday, May 16, 2016 - 20:56 624
Tĩnh Tâm "Người Cursillista Sống Lòng Thương Xót" Thông Báo Saturday, April 23, 2016 - 21:55 621
Khóa Tĩnh Huấn Cursillo 2016 (K3N) Thông Báo Tuesday, April 19, 2016 - 07:05 712
Ultreya Tháng 04 Thông Báo Saturday, April 9, 2016 - 21:22 685
Ở Lại Trong Thầy - Phần 1 Thông Báo Friday, April 8, 2016 - 22:52 1,027
Sinh Hoạt Ultreya và TLĐ tháng 2 Thông Báo Sunday, February 14, 2016 - 23:39 1,069
Kính Thánh Phaolô Quan Thầy Phong Trào Thông Báo Saturday, January 23, 2016 - 21:57 1,340
Ultreya Tháng 01 Thông Báo Sunday, December 27, 2015 - 16:25 1,310
Ultreya tháng 12 Thông Báo Wednesday, December 2, 2015 - 17:16 1,208
Tiệc Mừng Quan Thầy Thánh Phaolô Thông Báo Sunday, November 29, 2015 - 22:38 1,211
Ultreya tháng 11 Thông Báo Wednesday, October 28, 2015 - 22:12 1,548
Ultreya Tháng Chín Thông Báo Tuesday, September 8, 2015 - 22:42 1,439
TĨNH TÂM CURSILLO "Hồng Ân Đức Cậy" Tháng 10, 2015 Thông Báo Thursday, September 3, 2015 - 08:24 1,382
ULTREYA THÁNG TÁM Thông Báo Wednesday, August 12, 2015 - 15:52 1,345
Ultreya Tháng 8 " Chân Dung Của Thầy" Thông Báo Monday, August 10, 2015 - 22:38 1,261

Pages