Đinh Hồng Sơn

Primary tabs

Tên Thánh : 
Giuse
Giới Tính: 
Nam
Nơi Chốn: 
Sacramento
AC Giới Thiệu: 
AC Bảo Trợ: 
Nộp Đơn: 
Not Yes