Cập nhật tham dự viên (TDV) K3N 2015.

Primary tabs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính thưa qúy Cha,Thầy, Sơ và anh chị Cursillistas thân mến,

Em xin cập nhật (update) tham dự viên (TDV) khóa ba ngày (K3N) cho năm 2015. Đến hôm nay, 11/25/14, chúng ta được 11 đơn ghi danh ( 3 nam và 8 nữ).  Xin tạ ơn Chúa và cám ơn các anh ch đã nộp đơn sớm cho em. Xin ghi chú và giúp Khối Tiền chúng em làm việc được nhanh trống hơn. Xin anh chị BẢO TRỢ nhớ điền vào từng câu trong đơn ghi danh: PHÂN II VÀ TRANG HAI. Xin đừng bỏ trông câu nào, nhất là câu "Cản trở trong việc lãnh nhận các phép bí tích?" Xin gíúp em nhận xét rỏ cầu này, rất quan trọng cho K3N. Còn PHẦN I, xin anh chị giúp TDV điền đầy đủ phần này giúp em. Xin điền rõ ràng và đọc đươc, không cần đp. Xin cám ơn.

Xin qúy Cha, Thầy, Sơ và các anh chị tiếp tục cầu nguyện và làm palancas cho hai K3N cho năm 2015.

Xin Chúa chúc lành,

em Phượng Lê / Khối Tiền.

 

 

Ngày (Event Date): 
Tuesday, November 25, 2014
Thông báo: 
Khối Tiền