Friendly Reminder: Khóa Hội Thảo Bảo Trợ và Trợ Tá Thứ Sáu 4/5/13

Primary tabs

" Một giai đoạn Tiền Cursillo thành công

hàm ý một Hậu Cursillo lành mạnh."

 Kính Mới
Quý Thầy
Quý Anh Chị Trường Lãnh Đạo
Quý Anh Chị VPDH
Quý Anh Chị Bảo Trợ khóa Nữ Tháng Năm-Orange County
Quý Anh Chị dự tính và sẽ là người Bảo Trợ hoặc Trợ Tá cho khóa nam và nữ Tháng Tám- San Jose
Cùng với các Anh Chị Cursillistas

Đến tham dự và chia sẽ với chúng em

Hội Thảo về Ứng Viên, Bảo Trợ và Trợ Tá

Thứ Sáu, April 5, 2013

Tại Trường Thánh Giuse
(Trong lớp học)
Lúc 6:30pm đến 8:30pm

Trân trọng kính mời.

Phượng Lê/Khối (cục) Tiền 

 

Ngày (Event Date): 
Friday, April 5, 2013
Thông báo: 
Khối Tiền