Nhom Martha Hop

Primary tabs

Kinh Moi Quy Thay va cac Anh Chi hop Nhom Martha

Ngay: Thu Sau 3/22/2013

Luc: 7:30pm -8:30 pm

Tai: Nha Anh Tom Nguyen:  8171 Kayleen Court, Sacramento, Ca. 95829

Lien lac Anh Tom:  408-582-3251

Xin kinh moi quy Thay va cac Anh Chi.

 

Phuong Le

 

Ngày (Event Date): 
Friday, March 22, 2013
Thông báo: 
Họp nhóm

Comments

Friendly reminder....

Xin kinh moi quy Thay va cac anh chi den hop voi Nhom Martha Thu Sau nay o nha Anh Tom Nguyen luc 7:30pm.  Xin cam on.