Palanca cho Khoa 3 Ngay, Orange County

Primary tabs

Kinh thua Quy Thay va cac Anh Chi,

Duoi day la ten 6 chi se du Khoa 3 Ngay voi PT Cursillo Orange County sap toi day.  Xin Quy Thay va cac Anh Chi cung voi cac Anh Chi Bao Tro dang len cac Palanca (cau nguyen va hy sinh) cho 6 chi nay cung nhu cho cac chi trong Khoa 564 sap toi day.

 

Khoa 3 ngay o OrangeCounty. Khoa Nu  #564  Thang 5/23/20013 den 5/26/20013

Nguoi Bao Tro la:

 

 

Maria Dang Hoang Diem

Maria Le Ngoc Phuong

Maria Nguyen Kim Loan

Phero Tran Quoc Tuan

Maria Nguyen Quynh Tien

Phaolo Giuse Nguyen Ngoc Anh

Rosa Trieu Vy Binh

Giuse Tran Ngoc Hoang

Teresa Nguyen Lieu Chi

Maria Tran Ngoc Bich

Theresa Tran Thi Trong

Phaolo Giuse Nguyen Ngoc Anh

Trong Thay Chi Thanh,

Phuong Le/ khoi tien.

Ngày (Event Date): 
Thursday, May 23, 2013
Thông báo: 
Palanca