Thông Báo Sự Thay Đổi K3N 2019

Primary tabs

Anh Chị Curisillistas thân mến,

Năm nay phong trào Cursillo Sacramento theo tài liệu về nguồn nên bắt đầu thực hiện đơn giản hoá K3N từng bước một:
1- Sẻ không có kịch "Người con hoang đàng"
2- Sẻ không có giờ cộng đồng cho tất cả anh chị em Cursillistas trong buổi tiệc Agapé: Tất cả trợ tá sẻ ngồi ăn chung với tham dự viên trong buổi tiệc Agapé vào tối Thứ Bảy và sẻ không có phần cho anh chị Cursillistas lên trại để đi vòng bửa tiệc Agapé như mọi năm.  

 

Ngày (Event Date): 
Tuesday, September 3, 2019