Xin cầu nguyện cho LH Giuse Maria Nguyễn Văn Tân

Primary tabs

Kính thưa quý cha, quý thầy, quý sơ và quý anh chị Cursillista,

Phong Trào mới nhận được tin:

Bác/cursillista Giuse Maria Nguyễn Văn Tân đã được Chúa thương gọi về ngày 14 tháng 11 năm 2014 tại Sacramento. Bác Nguyễn Văn Tân là chồng của bác/cursillista Phạm Thị Ngân. Kính xin tất cả cùng hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn bác Giuse Maria Nguyễn Văn Tân, nguyện xin Tình Yêu Thiên Chúa sớm đón nhận linh hồn Giuse Maria vào dự bàn tiệc muôn đời trên nước Thiên Đàng và ban ơn bình an cho tang quyến.

Chúng ta cùng cầu nguyện.

BĐH - PT Cursillo Sacramento

Ngày (Event Date): 
Saturday, November 15, 2014
Thông báo: 
Tin Tức PT