Home Page

Tựa Đề Mục/Loại Tác Giả Đăng Ngày Tổng Số Lượt Xem
Khóa Tĩnh Huấn 2017 - PT Cursillo Sacramento Thông Báo Hải Lưu 05/22/2017 1,362
Testing CTT ? Thông Báo htran555 09/16/2016 1,751
Tĩnh Huấn Tuần 2 Thông Báo henry.tran 08/31/2016 2,045
Khai Mạc Tĩnh Huấn Thông Báo henry.tran 08/22/2016 4,269
Ban Phụng Vụ Sinh Hoạt - Khoá 3 Ngày Thông Báo henry.tran 08/10/2016 2,523
Ultreya Và TLĐ Thông Báo htran555 06/11/2016 1,595
Sinh Hoạt TLĐ tháng 5 Thông Báo Hải Lưu 05/16/2016 3,171
Tĩnh Tâm "Người Cursillista Sống Lòng Thương Xót" Thông Báo henry.tran 04/23/2016 2,649
Khóa Tĩnh Huấn Cursillo 2016 (K3N) Thông Báo Hải Lưu 04/19/2016 2,361
Ultreya Tháng 04 Thông Báo htran555 04/09/2016 2,411
Ở Lại Trong Thầy - Phần 1 Thông Báo henry.tran 04/08/2016 2,996
Sinh Hoạt Ultreya và TLĐ tháng 2 Thông Báo htran555 02/14/2016 4,153
Kính Thánh Phaolô Quan Thầy Phong Trào Thông Báo henry.tran 01/23/2016 4,610
Ultreya Tháng 01 Thông Báo htran555 12/27/2015 3,313
Ultreya tháng 12 Thông Báo htran555 12/02/2015 3,066
Tiệc Mừng Quan Thầy Thánh Phaolô Thông Báo htran555 11/29/2015 2,732
Ultreya tháng 11 Thông Báo htran555 10/28/2015 3,400
Ultreya Tháng Chín Thông Báo htran555 09/08/2015 2,795
TĨNH TÂM CURSILLO "Hồng Ân Đức Cậy" Tháng 10, 2015 Thông Báo Hải Lưu 09/03/2015 3,378
ULTREYA THÁNG TÁM Thông Báo ngocbichtran09 08/12/2015 2,286

Pages