Home Page

Tựa Đề Mục/Loại Tác Giả Đăng Ngày Tổng Số Lượt Xem
Khóa Tĩnh Huấn 2017 - PT Cursillo Sacramento Thông Báo Hải Lưu 05/22/2017 2,747
Testing CTT ? Thông Báo htran555 09/16/2016 8,275
Tĩnh Huấn Tuần 2 Thông Báo henry.tran 08/31/2016 4,463
Khai Mạc Tĩnh Huấn Thông Báo henry.tran 08/22/2016 8,813
Ban Phụng Vụ Sinh Hoạt - Khoá 3 Ngày Thông Báo henry.tran 08/10/2016 4,595
Ultreya Và TLĐ Thông Báo htran555 06/11/2016 2,670
Sinh Hoạt TLĐ tháng 5 Thông Báo Hải Lưu 05/16/2016 7,239
Tĩnh Tâm "Người Cursillista Sống Lòng Thương Xót" Thông Báo henry.tran 04/23/2016 5,058
Khóa Tĩnh Huấn Cursillo 2016 (K3N) Thông Báo Hải Lưu 04/19/2016 4,118
Ultreya Tháng 04 Thông Báo htran555 04/09/2016 4,584
Ở Lại Trong Thầy - Phần 1 Thông Báo henry.tran 04/08/2016 4,942
Sinh Hoạt Ultreya và TLĐ tháng 2 Thông Báo htran555 02/14/2016 8,650
Kính Thánh Phaolô Quan Thầy Phong Trào Thông Báo henry.tran 01/23/2016 8,045
Ultreya Tháng 01 Thông Báo htran555 12/27/2015 5,765
Ultreya tháng 12 Thông Báo htran555 12/02/2015 5,747
Tiệc Mừng Quan Thầy Thánh Phaolô Thông Báo htran555 11/29/2015 4,966
Ultreya tháng 11 Thông Báo htran555 10/28/2015 5,846
Ultreya Tháng Chín Thông Báo htran555 09/08/2015 4,214
TĨNH TÂM CURSILLO "Hồng Ân Đức Cậy" Tháng 10, 2015 Thông Báo Hải Lưu 09/03/2015 5,819
ULTREYA THÁNG TÁM Thông Báo ngocbichtran09 08/12/2015 3,438

Pages