Home Page

Tựa Đề Mục/Loại Tác Giả Đăng Ngày Tổng Số Lượt Xem
Khóa Tĩnh Huấn Cursillo 2016 (K3N) Thông Báo Hải Lưu 04/19/2016 2,779
Ultreya Tháng 04 Thông Báo htran555 04/09/2016 3,065
Ở Lại Trong Thầy - Phần 1 Thông Báo henry.tran 04/08/2016 3,497
Sinh Hoạt Ultreya và TLĐ tháng 2 Thông Báo htran555 02/14/2016 5,461
Kính Thánh Phaolô Quan Thầy Phong Trào Thông Báo henry.tran 01/23/2016 5,457
Ultreya Tháng 01 Thông Báo htran555 12/27/2015 4,079
Ultreya tháng 12 Thông Báo htran555 12/02/2015 3,838
Tiệc Mừng Quan Thầy Thánh Phaolô Thông Báo htran555 11/29/2015 3,360
Ultreya tháng 11 Thông Báo htran555 10/28/2015 4,125
Ultreya Tháng Chín Thông Báo htran555 09/08/2015 3,206
TĨNH TÂM CURSILLO "Hồng Ân Đức Cậy" Tháng 10, 2015 Thông Báo Hải Lưu 09/03/2015 4,044
ULTREYA THÁNG TÁM Thông Báo ngocbichtran09 08/12/2015 2,624
Ultreya Tháng 8 " Chân Dung Của Thầy" Thông Báo htran555 08/10/2015 3,655
Văn Nghệ Hè 2015 Thông Báo htran555 07/26/2015 3,080
Ultreya Tháng 7 “Tiến Tới Tình Bạn Thiêng Liêng” Thông Báo htran555 07/03/2015 1,600
Thánh Lễ tạ ơn & Đón Tân Cursillistas Thông Báo henry.tran 06/09/2015 2,843
Tĩnh Huấn Tuần 8 - "Thực Hiện Palanca” Thông Báo ngocbichtran09 05/06/2015 1,996
Tĩnh Huấn "Tinh Thần Chứng Nhân" Thông Báo henry.tran 04/29/2015 3,616
Tĩnh Huấn "Tinh Thần Hiệp Nhất" Thông Báo henry.tran 04/22/2015 4,030
Tĩnh Huấn "Tinh Thần Phục Vụ" Thông Báo henry.tran 04/15/2015 4,495

Pages