Home Page

Tựa Đề Mục/Loại Tác Giảsort descending Đăng Ngày Tổng Số Lượt Xem Published
Phân Nhiệm Tuần Thánh 2013 Thông Báo henry.tran 03/26/2013 8,427 Yes
Ultreya Tháng 9 và Đón Tân Khoá Sinh 44 & 45 Thông Báo henry.tran 09/10/2013 2,729 Yes
Tĩnh Huấn "Tinh Thần Vâng Phục" Thông Báo henry.tran 04/08/2015 7,430 Yes
Kính Thánh Phaolô Quan Thầy Phong Trào Thông Báo henry.tran 01/23/2016 8,652 Yes
Tĩnh Huấn Tuần 4 Thông Báo henry.tran 08/28/2017 3,225 Yes
Cầu Nguyện và Thư Palanca Khoá 564 Thông Báo henry.tran 05/21/2013 5,404 Yes
Tĩnh Tâm "Hồng Ân Đức Tin" Thông Báo henry.tran 11/06/2013 3,770 Yes
Tĩnh Huấn "Tinh Thần Phục Vụ" Thông Báo henry.tran 04/15/2015 7,517 Yes
Tĩnh Huấn Tuần 5 Thông Báo henry.tran 09/04/2017 2,651 Yes
Chúc Mừng Giáng Sinh Thông Báo henry.tran 12/24/2013 67,528 Yes
Cảm tạ buổi tĩnh tâm "Hồng Ân Đức Tin" Thông Báo henry.tran 11/12/2013 3,426 Yes
Tĩnh Huấn "Tinh Thần Hiệp Nhất" Thông Báo henry.tran 04/22/2015 6,919 Yes
Sống Mùa Chay Thánh (Ultreya Tháng 3, 2014) Thông Báo henry.tran 03/10/2014 6,358 Yes
Ở Lại Trong Thầy - Phần 1 Thông Báo henry.tran 04/08/2016 5,454 Yes
Cầu Nguyện và Thư Palanca cho hai khoá 44 & 45 San Jose Thông Báo henry.tran 08/11/2013 4,497 Yes
Thánh Lễ Khai Mạc Tĩnh Huấn Thông Báo henry.tran 07/04/2017 2,034 Yes
Cầu Nguyện và Thánh Lễ cho Linh Hồn Anna Thông Báo henry.tran 06/16/2013 4,624 Yes
Ultreya Tháng 7 "Đồng Hành Với Người Già Yếu và Cô Đơn" Thông Báo henry.tran 07/09/2014 4,517 Yes
Ban Phụng Vụ Sinh Hoạt - Khoá 3 Ngày Thông Báo henry.tran 08/10/2016 4,906 Yes
Phục Vụ Như Mẹ Maria (Ultreya Tháng 10, 2013) Thông Báo henry.tran 10/12/2013 5,795 Yes

Pages