Home Page

Tựa Đề Mục/Loại Tác Giả Đăng Ngày Tổng Số Lượt Xem Published
Khóa Tĩnh Huấn Cursillo 2016 (K3N) Thông Báo Hải Lưu 04/19/2016 5,430 Yes
Ultreya Tháng 04 Thông Báo htran555 04/09/2016 6,088 Yes
Ở Lại Trong Thầy - Phần 1 Thông Báo henry.tran 04/08/2016 6,569 Yes
Sinh Hoạt Ultreya và TLĐ tháng 2 Thông Báo htran555 02/14/2016 11,606 Yes
Kính Thánh Phaolô Quan Thầy Phong Trào Thông Báo henry.tran 01/23/2016 10,460 Yes
Ultreya Tháng 01 Thông Báo htran555 12/27/2015 7,391 Yes
Ultreya tháng 12 Thông Báo htran555 12/02/2015 7,662 Yes
Tiệc Mừng Quan Thầy Thánh Phaolô Thông Báo htran555 11/29/2015 6,589 Yes
Ultreya tháng 11 Thông Báo htran555 10/28/2015 7,695 Yes
Ultreya Tháng Chín Thông Báo htran555 09/08/2015 5,385 Yes
TĨNH TÂM CURSILLO "Hồng Ân Đức Cậy" Tháng 10, 2015 Thông Báo Hải Lưu 09/03/2015 7,644 Yes
ULTREYA THÁNG TÁM Thông Báo ngocbichtran09 08/12/2015 4,362 Yes
Ultreya Tháng 8 " Chân Dung Của Thầy" Thông Báo htran555 08/10/2015 7,117 Yes
Văn Nghệ Hè 2015 Thông Báo htran555 07/26/2015 5,469 Yes
Ultreya Tháng 7 “Tiến Tới Tình Bạn Thiêng Liêng” Thông Báo htran555 07/03/2015 2,402 Yes
Thánh Lễ tạ ơn & Đón Tân Cursillistas Thông Báo henry.tran 06/09/2015 4,946 Yes
Tĩnh Huấn Tuần 8 - "Thực Hiện Palanca” Thông Báo ngocbichtran09 05/06/2015 2,819 Yes
Tĩnh Huấn "Tinh Thần Chứng Nhân" Thông Báo henry.tran 04/29/2015 7,591 Yes
Tĩnh Huấn "Tinh Thần Hiệp Nhất" Thông Báo henry.tran 04/22/2015 8,757 Yes
Tĩnh Huấn "Tinh Thần Phục Vụ" Thông Báo henry.tran 04/15/2015 9,544 Yes

Pages