Home Page

Tựa Đề Mục/Loại Tác Giả Đăng Ngày Tổng Số Lượt Xem
Ultreya tháng 12 " Chúa Giáng Trần: Niềm An Bình Và Hy Vọng Của Chúng Ta" Thông Báo ngocbichtran09 12/09/2014 3,542
bản tin Phong Trào Cursillo Quốc Gia Hoa Kỳ Thông Báo maryle9000 12/02/2014 3,041
Hình Ảnh Chương Trình Huấn Luyện Rollistas (22/11/2014) Hinh Anh PT TomNguyen 12/01/2014 3,624
Cập nhật tham dự viên (TDV) K3N 2015. Thông Báo maryle9000 11/30/2014 3,122
Cập nhật tham dự viên K3N cho năm 2015. Thông Báo maryle9000 11/25/2014 3,003
Cập nhật tham dự viên (TDV) K3N 2015. Thông Báo maryle9000 11/25/2014 3,907
Ngày Lễ Tạ Ơn Thông Báo htran555 11/23/2014 2,877
Chương trình cầu nguyện & tang lễ cho LH Giuse Maria Nguyễn Văn Tân Thông Báo ngocbichtran09 11/16/2014 3,139
Xin cầu nguyện cho LH Giuse Maria Nguyễn Văn Tân Thông Báo ngocbichtran09 11/15/2014 2,431
Ultreya tháng 11 "Sống Hiệp Thông với các Thánh Trên Trời" Thông Báo ngocbichtran09 11/14/2014 2,582
Ultreya tháng 11 "Sống Hiệp Thông với các Thánh Trên Trời" Thông Báo htran555 11/11/2014 2,605
Xin cầu nguyện cho LH Cụ Giuse Bùi Văn Hiếu Thông Báo ngocbichtran09 11/11/2014 2,688
Chia Sẻ Hồng Ân Đức Mến Tĩnh Tâm Tâm Tình tomnguyen715 11/08/2014 4,113
Buổi Cầu Nguyện cho Bác Trần Văn Tỷ Thông Báo ngocbichtran09 10/31/2014 3,933
Xin Cầu Nguyện cho Bác Trần Văn Tỷ Thông Báo ngocbichtran09 10/28/2014 1,938
Xin Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Giuse Thông Báo ngocbichtran09 10/25/2014 2,706
Em xin chia sẻ: Bảo Trợ các Khóa Sinh Thông Báo maryle9000 10/21/2014 2,938
Em xin chia sẻ: Phong Trào Cursillo Là Gì? Thông Báo maryle9000 10/21/2014 8,160
Em xin chia sẽ cùng qúy anh chị: Palancas là gì? Thông Báo maryle9000 10/21/2014 3,320
Xin làm phiếu Palanca cho Khóa Ba Ngày 2015 Thông Báo maryle9000 10/21/2014 1,992

Pages