Home Page

Chúc Mừng Giáng Sinh

Chuc Mung Giang Sinh
Tựa Đềsort descending Mục/Loại Tác Giả Đăng Ngày Tổng Số Lượt Xem
bản tin Phong Trào Cursillo Quốc Gia Hoa Kỳ Thông Báo maryle9000 12/02/2014 3,779
Hình Ảnh Khoá Nữ #10, 2019 Abum Photos TomNguyen 09/10/2019 1,555
Thông báo họp TLĐ Sacramento 3/10/2013 Tài Liệu anhtvuong 03/09/2013 6,140
Thư tín VPTU Thông Báo maryle9000 04/04/2013 4,422
Ultreya Tháng 7 “Tiến Tới Tình Bạn Thiêng Liêng” Thông Báo htran555 07/03/2015 1,925
Bán Bia hội chợ 8/24/13 6PM Thông Báo henry.tran 08/23/2013 4,181
Bán Bia Hội Chợ Xuân Ất Mùi 2015 tại Giáo Xứ Thông Báo htran555 02/02/2015 4,657
Ban Phụng Vụ Sinh Hoạt - Khoá 3 Ngày Thông Báo henry.tran 08/10/2016 4,626
Ban Điều Hành Trang Cơ Bản tomnguyen715 03/10/2013 38,282
Buổi Cầu Nguyện cho Bác Trần Văn Tỷ Thông Báo ngocbichtran09 10/31/2014 4,992
Cảm tạ buổi tĩnh tâm "Hồng Ân Đức Tin" Thông Báo henry.tran 11/12/2013 3,246
Cập nhật danh sách TDV cho K3N năm 2015. Thông Báo maryle9000 12/10/2014 4,622
Cập nhật tham dự viên (TDV) K3N 2015. Thông Báo maryle9000 11/25/2014 5,053
Cập nhật tham dự viên (TDV) K3N 2015. Thông Báo maryle9000 11/30/2014 4,236
Cập nhật tham dự viên K3N cho năm 2015. Thông Báo maryle9000 11/25/2014 3,810
Cau nguyen cho linh hon Cha Co Phanxico Xavier Thông Báo 3680tinvu 01/15/2014 2,027
Cầu Nguyện và Thánh Lễ cho Linh Hồn Anna Thông Báo henry.tran 06/16/2013 4,377
Cầu Nguyện và thơ Palanca cho khoá nữ 45 Thông Báo henry.tran 08/19/2013 5,528
Cầu Nguyện và Thư Palanca cho hai khoá 44 & 45 San Jose Thông Báo henry.tran 08/11/2013 4,263
Cầu Nguyện và Thư Palanca Khoá 564 Thông Báo henry.tran 05/21/2013 5,130

Pages