Home Page

Tựa Đề Mục/Loại Tác Giảsort descending Đăng Ngày Tổng Số Lượt Xem
Hiệp Lời Cầu Nguyện cho Anh Út Timothy Thông Báo henry.tran 11/30/2013 6,148
Sinh hoạt Phong Trào Cursillo Tháng Tư 2013 Thông Báo henry.tran 04/11/2013 8,426
Phục Vụ Như Mẹ Maria (Ultreya Tháng 10, 2013) (second reminder) Thông Báo henry.tran 10/14/2013 5,840
Tĩnh Huấn Tuần 3 Thông Báo henry.tran 08/14/2017 70,003
Bán Bia hội chợ 8/24/13 6PM Thông Báo henry.tran 08/23/2013 4,381
Tĩnh Huấn: "Tinh Thần Khiêm Nhường" Thông Báo henry.tran 03/25/2015 7,092
Tĩnh Huấn Tuần 2 Thông Báo henry.tran 08/31/2016 4,734
Tập Sống Nhân Hậu Như Chúa "Cho Đi" Thông Báo henry.tran 07/09/2013 3,645
Khai Mạc Tĩnh Huấn Thông Báo henry.tran 03/11/2015 6,352
Tĩnh Tâm "Người Cursillista Sống Lòng Thương Xót" Thông Báo henry.tran 04/23/2016 5,347
Tĩnh Tâm PTC-Sacramento 10/9/2013 Thông Báo henry.tran 10/22/2013 4,061
Thánh Lễ tạ ơn & Đón Tân Cursillistas Thông Báo henry.tran 06/09/2015 4,027
Sống Niềm Vui Phục Sinh (Ultreya tháng 4) Thông Báo henry.tran 04/07/2014 7,680
Tĩnh Huấn Tuần 4 Thông Báo henry.tran 08/28/2017 3,129
Phân Nhiệm Tuần Thánh 2013 Thông Báo henry.tran 03/26/2013 8,256
Ultreya Tháng 9 và Đón Tân Khoá Sinh 44 & 45 Thông Báo henry.tran 09/10/2013 2,681
Tĩnh Huấn "Tinh Thần Vâng Phục" Thông Báo henry.tran 04/08/2015 7,282
Kính Thánh Phaolô Quan Thầy Phong Trào Thông Báo henry.tran 01/23/2016 8,372
Cầu Nguyện và Thư Palanca Khoá 564 Thông Báo henry.tran 05/21/2013 5,343
Tĩnh Tâm "Hồng Ân Đức Tin" Thông Báo henry.tran 11/06/2013 3,692

Pages