Home Page

Tựa Đề Mục/Loại Tác Giả Đăng Ngàysort descending Tổng Số Lượt Xem
Xin cầu nguyện cho LH Cụ Giuse Bùi Văn Hiếu Thông Báo ngocbichtran09 11/11/2014 3,605
Ultreya tháng 11 "Sống Hiệp Thông với các Thánh Trên Trời" Thông Báo htran555 11/11/2014 3,212
Ultreya tháng 11 "Sống Hiệp Thông với các Thánh Trên Trời" Thông Báo ngocbichtran09 11/14/2014 3,161
Xin cầu nguyện cho LH Giuse Maria Nguyễn Văn Tân Thông Báo ngocbichtran09 11/15/2014 3,128
Chương trình cầu nguyện & tang lễ cho LH Giuse Maria Nguyễn Văn Tân Thông Báo ngocbichtran09 11/16/2014 3,848
Ngày Lễ Tạ Ơn Thông Báo htran555 11/23/2014 3,438
Cập nhật tham dự viên (TDV) K3N 2015. Thông Báo maryle9000 11/25/2014 4,910
Cập nhật tham dự viên K3N cho năm 2015. Thông Báo maryle9000 11/25/2014 3,705
Cập nhật tham dự viên (TDV) K3N 2015. Thông Báo maryle9000 11/30/2014 4,136
Hình Ảnh Chương Trình Huấn Luyện Rollistas (22/11/2014) Hinh Anh PT TomNguyen 12/01/2014 4,783
bản tin Phong Trào Cursillo Quốc Gia Hoa Kỳ Thông Báo maryle9000 12/02/2014 3,683
Ultreya tháng 12 " Chúa Giáng Trần: Niềm An Bình Và Hy Vọng Của Chúng Ta" Thông Báo ngocbichtran09 12/09/2014 4,292
Cập nhật danh sách TDV cho K3N năm 2015. Thông Báo maryle9000 12/10/2014 4,498
Tiệc Mừng Quan Thầy Thánh Phaolô Thông Báo htran555 12/14/2014 4,651
Xin cầu nguyện cho bác Đoàn chồng của bác/cursillista Thúy Hạnh Thông Báo ngocbichtran09 12/16/2014 3,135
Chúc Mừng Giáng Sinh Thông Báo ngocbichtran09 12/21/2014 4,358
Ultreya Tháng 1 "Trung Kiên theo Thầy như Thánh Phaolô" Thông Báo ngocbichtran09 12/30/2014 5,144
Ultreya tháng 1 " Trung Kiên theo Thầy như Thánh Phaolô" Thông Báo htran555 01/06/2015 4,961
Xin cầu nguyện cho bác Đoàn Thông Báo ngocbichtran09 01/21/2015 4,366
Ultreya Tháng 2 “Cùng nắm tay bước vào Mùa Chay” Thông Báo ngocbichtran09 01/27/2015 1,651

Pages