Home Page

Tựa Đề Mục/Loạisort descending Tác Giả Đăng Ngày Tổng Số Lượt Xem
Ultreya Tháng 04 Thông Báo htran555 04/09/2016 4,486
Khóa Tĩnh Huấn Cursillo 2016 (K3N) Thông Báo Hải Lưu 04/19/2016 4,055
Tĩnh Tâm "Người Cursillista Sống Lòng Thương Xót" Thông Báo henry.tran 04/23/2016 4,959
Sinh Hoạt TLĐ tháng 5 Thông Báo Hải Lưu 05/16/2016 7,084
Ultreya Và TLĐ Thông Báo htran555 06/11/2016 2,618
Ban Phụng Vụ Sinh Hoạt - Khoá 3 Ngày Thông Báo henry.tran 08/10/2016 4,506
Khai Mạc Tĩnh Huấn Thông Báo henry.tran 08/22/2016 8,593
Tĩnh Huấn Tuần 2 Thông Báo henry.tran 08/31/2016 4,298
Testing CTT ? Thông Báo htran555 09/16/2016 8,138
Khóa Tĩnh Huấn 2017 - PT Cursillo Sacramento Thông Báo Hải Lưu 05/22/2017 2,685
Thánh Lễ Khai Mạc Tĩnh Huấn Thông Báo henry.tran 07/04/2017 1,810
Tĩnh Huấn Tuần 2 Thông Báo henry.tran 07/31/2017 3,352
Tĩnh Huấn Tuần 3 Thông Báo henry.tran 08/14/2017 65,147
Tĩnh Huấn Tuần 4 Thông Báo henry.tran 08/28/2017 2,863
Tĩnh Huấn Tuần 5 Thông Báo henry.tran 09/04/2017 2,325
Khóa Tĩnh Huấn 2018 Thông Báo Hải Lưu 06/10/2018 1,070
Đơn Ghi Danh Trợ Tá K3N 2018 Thông Báo Hải Lưu 06/10/2018 1,048
Xin Làm Palanca K3N Thông Báo TomNguyen 01/19/2019 1,643
Lịch 5 Tuần Tĩnh Huấn K3N 2019 Thông Báo TomNguyen 06/24/2019 1,472
Thân mời toàn thể ACE Cursillista tham dự Thánh Lễ Khai Mạc 5 tuần tĩnh huấn 07/14/2019 Thông Báo TomNguyen 06/24/2019 2,041

Pages