Home Page

Tựa Đề Mục/Loại Tác Giảsort descending Đăng Ngày Tổng Số Lượt Xem
Tĩnh Tâm "Người Cursillista Sống Lòng Thương Xót" Thông Báo henry.tran 04/23/2016 4,243
Tĩnh Tâm PTC-Sacramento 10/9/2013 Thông Báo henry.tran 10/22/2013 3,292
Thánh Lễ tạ ơn & Đón Tân Cursillistas Thông Báo henry.tran 06/09/2015 3,370
Kính Thánh Phaolô Quan Thầy Phong Trào Thông Báo henry.tran 01/23/2016 6,838
Tĩnh Huấn Tuần 4 Thông Báo henry.tran 08/28/2017 2,395
Phân Nhiệm Tuần Thánh 2013 Thông Báo henry.tran 03/26/2013 6,528
Ultreya Tháng 9 và Đón Tân Khoá Sinh 44 & 45 Thông Báo henry.tran 09/10/2013 2,028
Tĩnh Huấn "Tinh Thần Vâng Phục" Thông Báo henry.tran 04/08/2015 5,763
Cầu Nguyện và Thư Palanca Khoá 564 Thông Báo henry.tran 05/21/2013 4,267
Tĩnh Tâm "Hồng Ân Đức Tin" Thông Báo henry.tran 11/06/2013 2,956
Tĩnh Huấn Tuần 5 Thông Báo henry.tran 09/04/2017 1,939
Tĩnh Huấn "Tinh Thần Phục Vụ" Thông Báo henry.tran 04/15/2015 5,852
Ultreya tháng 11 Thông Báo htran555 10/28/2015 4,970
Ultreya Và TLĐ Thông Báo htran555 06/11/2016 2,285
Văn Nghệ Hè 2015 Thông Báo htran555 07/26/2015 3,637
Tiệc Mừng Quan Thầy Thánh Phaolô Thông Báo htran555 11/29/2015 4,207
Bán Bia Hội Chợ Xuân Ất Mùi 2015 tại Giáo Xứ Thông Báo htran555 02/02/2015 3,807
Ultreya Tháng 8 " Chân Dung Của Thầy" Thông Báo htran555 08/10/2015 4,454
Ultreya Tháng 04 Thông Báo htran555 04/09/2016 3,811
Ultreya tháng 12 Thông Báo htran555 12/02/2015 4,759

Pages