Home Page

Thân mời toàn thể ACE Cursillista tham dự Thánh Lễ Khai Mạc 5 tuần tĩnh huấn 07/14/2019

Kính gởi quý Cha, quý Soeur, quý Thầy, và Anh Chị Em Cursillistas thân mến: Xin kính mời quý Cha, quý Soeur, quý Thầy, và ACE Cursillistas bớt chút thời gian quý báu để đến tham dự buổi lể khai mạc tuần tĩnh huấn đầu tiên vào ngày Chủ Nhật 14 tháng bảy. Địa điểm:Giáo Xứ Các Thánh Tử Đ...

Lịch 5 Tuần Tĩnh Huấn K3N 2019

Kính gởi quý Cha, quý Soeur, quý Thầy, và Anh Chị Cursillistas thân mến: Chương trình Tĩnh Huấn K3N như sau:  Sinh hoạt lần 1: Chúa Nhật, Ngày 14, Tháng 7, 2019 * 5 PM – 8 PM Có thánh lễ khai mạc và nghi thức sai đi cho trợ tá. Sinh hoạt lần 2: Chúa Nhật, Ngày 04, Tháng 8, 2019 * 4 PM – 7...

Xin Làm Palanca K3N

Kính gởi quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, và anh chị em Cursillista thân mến, Xin quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, và anh chị em Cursillista tiếp tục cầu nguyện cho những anh chị ứng viên mà phong trào sẻ và đang mời tham dự K3N. Đây là danh sách những anh chị ứng viên mà ban TDV và ban Cầu Nguyện vừa...

Lịch Ultreya 2019

Đây là lịch phong trào cập nhật mới nhất 04/23/2019.

Slideshow Ghi Lại Những Hình Ảnh Của Cha Khôi Trong Suốt 3 Năm Qua!

 Kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, cùng toàn thể anh chị Cursillistas xem slideshow ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp của cha Khôi đã sinh hoạt với phong trào Cursillo Sacramento suốt 3 năm qua và hình ảnh tiệc tiển cha.Tuy biết rằng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, bữa tiệc nào rồi cũng sẻ tan n...

Pages