Home Page

Tĩnh Huấn "Tinh Thần Chứng Nhân"

Tinh Thần Chứng NhânTrích Phúc Âm theo Thánh Matthêu 5: 13-16Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đ...

Tĩnh Huấn "Tinh Thần Hiệp Nhất"

Tinh Thần Hiệp NhấtTrích Thư thứ I Thánh Phaolô gởi tín hữu Côrintô 12:12-27Vì cũng như thân mình chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, và hết thảy...

Tĩnh Huấn "Tinh Thần Phục Vụ"

Tinh Thần Phục VụTrích Phúc Âm theo Thánh Gioan (Ga 13: 4-14)Nên bấy giờ Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Ðứ...

Tĩnh Huấn "Tinh Thần Vâng Phục"

Tinh Thần Vâng PhụcTrích Thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma (Rm 16: 17-20)Thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy coi chừng những kẻ gây chia rẽ và làm...

Tĩnh Huấn: "Tinh Thần Khiêm Nhường"

Tinh Thần Khiêm NhườngTin Mừng Theo Thánh Matthêu (Mt 11: 28-30)Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi...

Tĩnh Huấn: "Tinh Thần Bác Ái"

Tinh Thần Bác ÁiTrích thư thứ I Thánh Phaolô gởi tín hữu Corinto 13: 1-10Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi...

Xin lam Palanca

Kinh thua quy anh chi Cursillistas than men,Xin quy anh chi tiep tuc lam Palancas cho quy anh chi tham du viên, anh chi van phong diêu hanh, anh chi t...

Thông Báo về K3N

Kinh thua quy anh chi Cursillistas than men,Em xin thong bao ve danh sach TDV:Khoa Nu xin khoa so.  PT se khong nhan don nu nua.Khoa Nam hien gio...

Khai Mạc Tĩnh Huấn

Tinh Thần Cầu NguyệnTrích Thư thánh Phaolô gởi tín hữu Côlôsê (Co 4:2-6)Anh chị em thân mến, anh chị em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầ...

Khai Mạc Tĩnh Huấn

Tinh Thần Cầu NguyệnTrích Thư thánh Phaolô gởi tín hữu Côlôsê (Co 4:2-6)Anh chị em thân mến, anh chị em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầ...

Pages