Danh Sách Ứng Viên K3N

Tên Thánh Họ Tên Giới Tính Nơi Chốn AC Giới Thiệu AC Bảo Trợ Thêm Thông Tin Nộp Đơn Edit link
Maria Trâm Phạm Nữ Sacramento Chị Mỹ Hạnh Not Yes
Maria Trúc Phạm Nữ Sacramento Chị Mỹ Hạnh Not Yes
Ene Judy Hoàng Nữ Sacramento Chị Mỹ Hạnh Not Yes
Martha Trương Thu Thảo Nữ Tom & Kathy Hanh Tom & Kathy Hanh Yes
Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Giảng Nam Sacramento Trần Hửu Chí Trần Hửu Chí Yes
Phêrô Trần Văn Tiến Nam Sacramento Trần Mỹ Linh Trần Mỹ Linh Phu quân của cô Ánh Not Yes
Anna Hoàng Tư Ân Nữ Sacramento Tiến Nguyễn Tiến Nguyễn Vợ: Vũ Ngọc Long khoá 7 Yes
Maria Nguyễn Thị Quyên Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích
Maria Teresa Lâm Thị May Nữ Sacramento Nguyễn Thuý Hạnh Nguyễn Thuý Hạnh Not Yes
Teresa Mai Ngọc Thuý Nữ Sacramento Phạm Thu Thuỷ Not Yes
Micae Nguyễn Toàn Thắng Nam Sacramento Phạm Thu Thuỷ Not Yes
Giacobe Phan Văn Tuấn Nam Sacramento Phạm Thu Thuỷ Not Yes
Teresa Phan Thuỳ Trân Nữ Sacramento Phạm Thu Thuỷ Not Yes
Maria Đặng Thị Nguyệt Ánh Nữ Sacramento Trần Mỹ Linh Trần Mỹ Linh Cô Ánh là đồng nghiệp với cô Mỹ Linh Yes
Giuse Hoàng Thanh Minh Nam Sacramento Hoàng Lan Not Yes
Maria Madalena Trần Thị Mỹ Hạnh Nữ Sacramento Hoàng Lan Not Yes
Elizabeth Bùi Thị Tuyết Hương Nữ Sacramento Nguyễn Tom Nguyễn Tom Not Yes
Giuse Đinh Hồng Sơn Nam Sacramento Nguyễn Tom Nguyễn Tom Not Yes
Nguyễn Trần Mai Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Đoàn Thái Quý GV Viet Ngu Yes
Maria Hoàng Hương Mary Nữ Folsom Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Chồng: Trần Đình Hải Yes

Pages

75 records found.