Danh Sách Ứng Viên K3N

Tên Thánh Họ Tên Giới Tính Nơi Chốn AC Giới Thiệu AC Bảo Trợ Thêm Thông Tin Nộp Đơn Edit link
Phêrô Nguyễn Quốc Hùng Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên Chồng của Chị Thảo Yes
Gioan Kim Trần Trung Richard Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên Chồng của Chị Hồng-Monica-K6 Not Yes
Maria Vũ Hải Trang Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Yes
Đào Nội Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Not Yes
Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ San Jose Nguyễn T Dương Nguyễn T Dương Em chi Thùy Dương Not Yes
Nguyễn Thị Khánh Vân Nữ San Jose Nguyễn T Dương Nguyễn T Dương Thân nhân chị TD Not Yes
Nguyễn Thị Tường Vy Nữ San Jose Nguyễn T Dương Nguyễn T Dương Chị của chị Thùy Dương Not Yes
Giuse Đỗ Hải Đăng Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Ông xã của chị Thu
Phêrô Trần Văn Bình Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên Chồng của Chị Kim-Liên, Monica-K6 Not Yes
Trương Thanh Tuyền Nữ Sacramento Vũ Lệ Dung
Gioan Baotixita Đoàn Bình Thuận Nam Sacramento Nguyễn Thị Thu Con rể của chị Thu
Têrêsa Phan Tracy Nữ Sacramento Nguyễn Tom Con gái của chị Thu Not Yes
Tôma Phan Văn Hà Nam Sacramento Nguyễn Tom Ông xã của chị Thu Not Yes
Matta Nguyễn Kiều Oanh Nữ Sacramento Nguyễn Tom Ba xã của anh Hân Not Yes
Maria Lý Yếnlê Nữ Sacramento Nguyễn Tom Ba xã của anh Kỳ Lê Not Yes

Pages

75 records found.