Danh Sách Ứng Viên K3N

Tên Thánh Họ Tên Giới Tínhsort descending Nơi Chốn AC Giới Thiệu AC Bảo Trợ Thêm Thông Tin Nộp Đơn Edit link
Đào Nội Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Not Yes
Phan Tiến Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Vo: Lang Uyen Not Yes
Gioan Kim Trần Trung Richard Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên Chồng của Chị Hồng-Monica-K6 Not Yes
Phêrô Nguyễn Quốc Hùng Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên Chồng của Chị Thảo Yes
Giuse Đinh Bình Nam Sacramento Vũ Đoàn Khanh
Giuse Trần Tân Nam Stockton Triệu Mỹ Hạnh Not Yes
Giuse Vũ James Nam Sacramento Vũ Đoàn Khanh
Giuse Vũ Hiệp Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Not Yes
Giuse Đoàn Pham Herry Nam Sacramento Vũ Đoàn Khanh
Nguyễn Van Ngọc Nam Antelope Nguyễn Thành Nguyễn Thành Not Yes
Thomas Nguyễn Phong Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên
Đoàn Hoàng Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Not Yes
Gioan Baotixita Hoàng Đình Hải Nam Folsom Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Vợ: Hoàng Hương Mary Yes
Giuse Đinh Hồng Sơn Nam Sacramento Nguyễn Tom Nguyễn Tom Not Yes
Phêrô Phạm Đình Anh Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Vợ: Mai Liên Not Yes
Giuse Hoàng Thanh Minh Nam Sacramento Hoàng Lan Not Yes
Giacobe Phan Văn Tuấn Nam Sacramento Phạm Thu Thuỷ Not Yes
Micae Nguyễn Toàn Thắng Nam Sacramento Phạm Thu Thuỷ Not Yes
Giuse Huỳnh Mai Phong Nam Sacramento Nguyễn Độ Not Yes
Phêrô Đoàn Thái Mai Nam Sacramento Nguyễn Độ Not Yes

Pages

75 records found.