Danh Sách Ứng Viên K3N

Tên Thánh Họ Tên Giới Tínhsort descending Nơi Chốn AC Giới Thiệu AC Bảo Trợ Thêm Thông Tin Nộp Đơn Edit link
Nguyễn Van Ngọc Nam Antelope Nguyễn Thành Nguyễn Thành Not Yes
Thomas Nguyễn Phong Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên
Đoàn Hoàng Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Not Yes
Gioan Baotixita Hoàng Đình Hải Nam Folsom Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Vợ: Hoàng Hương Mary Yes
Giuse Đinh Hồng Sơn Nam Sacramento Nguyễn Tom Nguyễn Tom Not Yes
Phêrô Phạm Đình Anh Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Vợ: Mai Liên Not Yes
Giuse Hoàng Thanh Minh Nam Sacramento Hoàng Lan Not Yes
Giacobe Phan Văn Tuấn Nam Sacramento Phạm Thu Thuỷ Not Yes
Micae Nguyễn Toàn Thắng Nam Sacramento Phạm Thu Thuỷ Not Yes
Giuse Huỳnh Mai Phong Nam Sacramento Nguyễn Độ Not Yes
Phêrô Đoàn Thái Mai Nam Sacramento Nguyễn Độ Not Yes
Tôma Phan Văn Hà Nam Sacramento Nguyễn Tom Ông xã của chị Thu Not Yes
Phaolô Trần Công Bằng Nam Nguyễn Độ Not Yes
Anthony Hoàng Xuân Hưng Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên Chồng của Chị Lan, Monica-K6 Not Yes
Gioan Baotixita Đoàn Bình Thuận Nam Sacramento Nguyễn Thị Thu Con rể của chị Thu
Phêrô Trần Văn Tiến Nam Sacramento Trần Mỹ Linh Trần Mỹ Linh Phu quân của cô Ánh Not Yes
Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Giảng Nam Sacramento Trần Hửu Chí Trần Hửu Chí Yes
Phêrô Trần Văn Bình Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên Chồng của Chị Kim-Liên, Monica-K6 Not Yes
Giuse Đỗ Hải Đăng Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Ông xã của chị Thu
Đào Nội Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Not Yes

Pages

75 records found.