Danh Sách Ứng Viên K3N

Tên Thánh Họ Tên Giới Tính Nơi Chốnsort descending AC Giới Thiệu AC Bảo Trợ Thêm Thông Tin Nộp Đơn Edit link
Phaolô Trần Công Bằng Nam Nguyễn Độ Not Yes
Martha Trương Thu Thảo Nữ Tom & Kathy Hanh Tom & Kathy Hanh Yes
Nguyễn Van Ngọc Nam Antelope Nguyễn Thành Nguyễn Thành Not Yes
Gioan Baotixita Hoàng Đình Hải Nam Folsom Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Vợ: Hoàng Hương Mary Yes
Maria Hoàng Hương Mary Nữ Folsom Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Chồng: Trần Đình Hải Yes
Teresa Trần Thái Trang Nữ Natomas Trần Ngọc Bích Trần Thái Vợ anh Thái K3 Not Yes
Maria Lê Thị Phượng Nữ Oakland Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Sinh Hoat voi GD Dong Cong Sacto Yes
Trần Tien Tammy Nữ Roseville Trần Ngọc Bích Not Yes
Lê Dayna Nữ Roseville Nguyễn Phạm Thu Nguyễn Phạm Thu Not Yes
Trần Thi Tiêm Nữ Roseville Nguyễn Phạm Thu Nguyễn Phạm Thu Not Yes
Giuse Hoàng Thanh Minh Nam Sacramento Hoàng Lan Not Yes
Teresa Cao Phương Linh Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Con chị Lan Nguyễn Not Yes
Maria Đặng Thị Nguyệt Ánh Nữ Sacramento Trần Mỹ Linh Trần Mỹ Linh Cô Ánh là đồng nghiệp với cô Mỹ Linh Yes
Teresa Phan Thuỳ Trân Nữ Sacramento Phạm Thu Thuỷ Not Yes
Giacobe Phan Văn Tuấn Nam Sacramento Phạm Thu Thuỷ Not Yes
Micae Nguyễn Toàn Thắng Nam Sacramento Phạm Thu Thuỷ Not Yes
Maria Nguyễn T Rosalyn Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Nguyễn Hồng Yến Con chị Hồng Yến Not Yes
Maria Lý Yếnlê Nữ Sacramento Nguyễn Tom Ba xã của anh Kỳ Lê Not Yes
Teresa Mai Ngọc Thuý Nữ Sacramento Phạm Thu Thuỷ Not Yes
Giuse Huỳnh Mai Phong Nam Sacramento Nguyễn Độ Not Yes

Pages

75 records found.