Danh Sách Ứng Viên K3N

Tên Thánh Họ Tên Giới Tính Nơi Chốnsort descending AC Giới Thiệu AC Bảo Trợ Thêm Thông Tin Nộp Đơn Edit link
Phaolô Trần Công Bằng Nam Nguyễn Độ Not Yes
Martha Trương Thu Thảo Nữ Tom & Kathy Hanh Tom & Kathy Hanh Yes
Nguyễn Van Ngọc Nam Antelope Nguyễn Thành Nguyễn Thành Not Yes
Gioan Baotixita Hoàng Đình Hải Nam Folsom Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Vợ: Hoàng Hương Mary Yes
Maria Hoàng Hương Mary Nữ Folsom Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Chồng: Trần Đình Hải Yes
Teresa Trần Thái Trang Nữ Natomas Trần Ngọc Bích Trần Thái Vợ anh Thái K3 Not Yes
Maria Lê Thị Phượng Nữ Oakland Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Sinh Hoat voi GD Dong Cong Sacto Yes
Trần Tien Tammy Nữ Roseville Trần Ngọc Bích Not Yes
Lê Dayna Nữ Roseville Nguyễn Phạm Thu Nguyễn Phạm Thu Not Yes
Trần Thi Tiêm Nữ Roseville Nguyễn Phạm Thu Nguyễn Phạm Thu Not Yes
Maria Trâm Phạm Nữ Sacramento Chị Mỹ Hạnh Not Yes
Phan Tiến Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Vo: Lang Uyen Not Yes
Đào Nội Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Not Yes
Teresa Trần Tường Vy Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Con chị Loan Phạm Not Yes
Maria Vũ Hải Trang Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Yes
Maria Truong Hoa Lan Nữ Sacramento Nguyễn Kathy Hạnh Nguyễn Kathy Hạnh Vợ: Hà Thế Hải Khóa 7 2019 Yes
Gioan Kim Trần Trung Richard Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên Chồng của Chị Hồng-Monica-K6 Not Yes
Phêrô Nguyễn Quốc Hùng Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên Chồng của Chị Thảo Yes
Giuse Đinh Bình Nam Sacramento Vũ Đoàn Khanh
Maria Thiệu Mỹ Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Not Yes

Pages

75 records found.