Danh Sách Ứng Viên K3N

Tên Thánh Họ Tên Giới Tính Nơi Chốn AC Giới Thiệu AC Bảo Trợsort descending Thêm Thông Tin Nộp Đơn Edit link
Đào Nội Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Not Yes
Phan Tiến Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Vo: Lang Uyen Not Yes
Maria Madalena Trần Thị Mỹ Hạnh Nữ Sacramento Hoàng Lan Not Yes
Teresa Cao Phương Linh Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Con chị Lan Nguyễn Not Yes
Teresa Trần Tường Vy Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Con chị Loan Phạm Not Yes
Giuse Hoàng Thanh Minh Nam Sacramento Hoàng Lan Not Yes
Gioan Kim Trần Trung Richard Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên Chồng của Chị Hồng-Monica-K6 Not Yes
Trần Tien Tammy Nữ Roseville Trần Ngọc Bích Not Yes
Phêrô Nguyễn Quốc Hùng Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên Chồng của Chị Thảo Yes
Maria Vũ Nguyệt Nữ Stockton Triệu Mỹ Hạnh Not Yes
Teresa Phan Thuỳ Trân Nữ Sacramento Phạm Thu Thuỷ Not Yes
Giuse Đinh Bình Nam Sacramento Vũ Đoàn Khanh
Giuse Trần Tân Nam Stockton Triệu Mỹ Hạnh Not Yes
Giacobe Phan Văn Tuấn Nam Sacramento Phạm Thu Thuỷ Not Yes
Maria Lý Yếnlê Nữ Sacramento Nguyễn Tom Ba xã của anh Kỳ Lê Not Yes
Giuse Vũ James Nam Sacramento Vũ Đoàn Khanh
Micae Nguyễn Toàn Thắng Nam Sacramento Phạm Thu Thuỷ Not Yes
Matta Nguyễn Kiều Oanh Nữ Sacramento Nguyễn Tom Ba xã của anh Hân Not Yes
Giuse Đoàn Pham Herry Nam Sacramento Vũ Đoàn Khanh
Giuse Huỳnh Mai Phong Nam Sacramento Nguyễn Độ Not Yes

Pages

75 records found.