Danh Sách Ứng Viên K3N

Tên Thánh Họ Tên Giới Tính Nơi Chốn AC Giới Thiệusort descending AC Bảo Trợ Thêm Thông Tin Nộp Đơn Edit link
Tôma Phan Văn Hà Nam Sacramento Nguyễn Tom Ông xã của chị Thu Not Yes
Têrêsa Phan Tracy Nữ Sacramento Nguyễn Tom Con gái của chị Thu Not Yes
Giuse Đinh Hồng Sơn Nam Sacramento Nguyễn Tom Nguyễn Tom Not Yes
Elizabeth Bùi Thị Tuyết Hương Nữ Sacramento Nguyễn Tom Nguyễn Tom Not Yes
Maria Lý Yếnlê Nữ Sacramento Nguyễn Tom Ba xã của anh Kỳ Lê Not Yes
Matta Nguyễn Kiều Oanh Nữ Sacramento Nguyễn Tom Ba xã của anh Hân Not Yes
Gioan Baotixita Đoàn Bình Thuận Nam Sacramento Nguyễn Thị Thu Con rể của chị Thu
Trương Thanh Tuyền Nữ Sacramento Vũ Lệ Dung
Maria Nguyễn Châu Nữ Sacramento Nguyễn Kiều Liên
Anthony Hoàng Xuân Hưng Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên Chồng của Chị Lan, Monica-K6 Not Yes
Thomas Nguyễn Phong Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên
Maria Hoàng Julie Nữ Sacramento Nguyễn Kiều Liên Vợ của Anh John Hoang Not Yes
Phêrô Trần Văn Bình Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên Chồng của Chị Kim-Liên, Monica-K6 Not Yes
Gioan Kim Trần Trung Richard Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên Chồng của Chị Hồng-Monica-K6 Not Yes
Phêrô Nguyễn Quốc Hùng Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên Chồng của Chị Thảo Yes
Maria Nguyễn Thị Kim Loan Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Yes
Maria Nguyễn Thị Quyên Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích
Đoàn Hoàng Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Not Yes
Teresa Trần Thái Trang Nữ Natomas Trần Ngọc Bích Trần Thái Vợ anh Thái K3 Not Yes
Maria Lương Mỹ Linh Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Not Yes

Pages

75 records found.