Danh Sách Ứng Viên K3N

Tên Thánh Họ Tên Giới Tính Nơi Chốn AC Giới Thiệu AC Bảo Trợ Thêm Thông Tin Nộp Đơnsort descending Edit link
Maria Nguyễn Thị Quyên Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích
Gioan Baotixita Đoàn Bình Thuận Nam Sacramento Nguyễn Thị Thu Con rể của chị Thu
Trương Thanh Tuyền Nữ Sacramento Vũ Lệ Dung
Giuse Đỗ Hải Đăng Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Ông xã của chị Thu
Giuse Đinh Bình Nam Sacramento Vũ Đoàn Khanh
Giuse Vũ James Nam Sacramento Vũ Đoàn Khanh
Giuse Đoàn Pham Herry Nam Sacramento Vũ Đoàn Khanh
Maria Nguyễn Châu Nữ Sacramento Nguyễn Kiều Liên
Thomas Nguyễn Phong Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên
Martha Huỳnh Mai Liên Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Not Yes
Giuse Đinh Hồng Sơn Nam Sacramento Nguyễn Tom Nguyễn Tom Not Yes
Phêrô Phạm Đình Anh Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Vợ: Mai Liên Not Yes
Elizabeth Bùi Thị Tuyết Hương Nữ Sacramento Nguyễn Tom Nguyễn Tom Not Yes
Maria Đỗ Thị Thảo Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Con cô Đượm Not Yes
Maria Madalena Trần Thị Mỹ Hạnh Nữ Sacramento Hoàng Lan Not Yes
Maria Hoàng Lãng Uyen Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Not Yes
Giuse Hoàng Thanh Minh Nam Sacramento Hoàng Lan Not Yes
Teresa Cao Phương Linh Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Con chị Lan Nguyễn Not Yes
Trần Tien Tammy Nữ Roseville Trần Ngọc Bích Not Yes
Teresa Phan Thuỳ Trân Nữ Sacramento Phạm Thu Thuỷ Not Yes

Pages

75 records found.