Nhóm Tứ Đại Thiên Nhiên Sacramento  
Đây là photo album buổi Grand Ultreya.http://dluuNas99.quickconnect.to/mo/sharing/IHrimpdQe 
Ân sủng dồi dào của Thầy Chí Thánh.* Qua các events của PT trong tháng qua, BĐH 2024-2026 xin ghi nhận và cảm ơn quý anh,chị Cursillistas đã âm thầm hoặc công khai, phục vụ nhiệt tình cho PT. Cách riêng BTC tổng quát và cácTiểu ban chuyên trách, trong dịp Lễ/ Tiệc BM, đã làm việc rất tận tình, chu đ…
Ban Xã Hội Phong Trào Cursillo gửi email mời gọi các thành viên trong phong trào cùng hiệp lời cầu nguyện theo sự yêu cầu của các cursillistas.
Phong trào Cursillo là một phong trào của Giáo Hội vì phong trào ra đời với mục đích ‘Phúc Âm Hóa’ Thế Giới, cũng chính là mục đích của Giáo Hội. Phong trào có hai mục đích cụ thể:
Xin chia sẻ hình ảnh Tiệc Quan Thầy Cursillo - 2023 với quí anh chị em. https://photos.app.goo.gl/cPXkBs9RHY5ovLi3A
Kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Sơ cùng toàn thể anh chị Cursillista vào xem video tiệc Quan Thầy do anh Kỳ thâu lại.
Kính quý Cha, quý Sơ, cùng toàn thể quý ACE Cursillistas.  Xin chia sẽ những sinh hoạt PT Cursillo Sacramento cuối năm 2022  Sinh hoạt picnic PT Cursillo Sacramento và thân hữu: Thời gian: 10 am tới 4:00 pm ngày 20 tháng 8, năm 2022 Địa điểm: Elk Grove Regional Park khu vực 4B…