<p>Quý Thầy và anh chị thân mến:</p> <p>Nhân PT Cursillo Hoa Kỳ có nội quy mới bằng tiếng Anh, xin kính chuyển đến quý anh chị có dịp tham khảo tìm hiểu thêm về PTC. Bản dịch tiếng Việt chưa có, do vậy sẽ thông báo sau. TLĐ sẽ cố gắng chia sẻ nội quy trong những buổi họp sắp đến để…