Kính quý Cha, quý Sơ, cùng toàn thể quý ACE Cursillistas.  Xin được chia sẻ với toàn thể PT Bản Tin Trung Ương PT Cursillo Tháng 6, 2022  https://www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2022/06/CNN_0622_VNF.pdf    Phượng Lê,TLD De Colores! ✝️
Gửi Cha và quý anh chị thông tin về thư tháng Tư của VPĐHQG.   English: https://www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2022/04/CNN_0422_TRIDUUM_ENFHE-Final.pdf Spanish: https://www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2022/04/CNN_0422_TRIDUUM_ESFHE-Final.pdf Vietnamese: h…
Kính quý Cha, quý Sơ, cùng toàn thể quý ACE Cursillistas.  Xin được chia sẻ với toàn thể PT thư thông tin tháng Hai 2022 (ấn hành hàng tháng) từ Văn Phòng BĐH Cursillo toàn quốc . Đặc biệt xin chia sẻ với PT tin mừng chị Amy Đặng, PT Cursillo GP San Jose, đã chính thức trở thành Điều Hợp Viên Q…
Tối nay, tôi được món quà rất đẹp: Bài chia sẻ Ultreya thật hay của hai bạn Tom và Bình. Các em nói đơn sơ nhưng chân thành. Các em chia sẻ về ơn Chúa trong đời sống gia đình, cùng với nỗ lực sửa đổi bản thân của chính mình để mang lại hạnh phúc cho những người thân yêu. Các em nói cụ thể, thành thự…