Đơn Ghi Danh Trợ Tá K3N 2018

Primary tabs

Kính thưa quý Bác và anh chị Cursillistas,

 

Xin mời quý bác và anh chị tham dự trợ tá cho K3N 2018.   Kèm theo đây là đơn ghi danh cho trợ tá.  Xin điền và nộp lại cho người Trưởng Khối của hhóa học.

Nguyện Thầy Chí Thánh chúc lành,

 

Trưởng Khối Tiền

Lưu Thanh Hải

Ngày (Event Date): 
Sunday, June 10, 2018
Thông báo: 
Khối Tiền