Bán Bia Hội Chợ Xuân Ất Mùi 2015 tại Giáo Xứ

Primary tabs

Chào quý anh chị Cursillista,

Theo truyền thống cứ vào hàng năm ,Giáo Xứ sẽ tổ chức Hội Chợ Xuân Ất Mùi 2015. Thay mặt anh Thành, ban yểm trợ, kêu gọi quý anh chị giúp Giáo Xứ bán bia trong buổi hội chợ  thứ bảy ngày 14 tháng hai  năm 2015

  •       Chương Trình sẽ được thực hiện như sau :
  •       Địa điểm bên trong hội trường
  •      Cần 12 anh chia ra làm hai ca và 2 chị để thu và chi tiền
  •      Thời gian : Từ  6:30 pm đến 11 pm 
  •      Để có vé vào hội chợ, xin liên lạc anh Trần V. Thành  916-706-4490.

Decolores !!!

Ngày (Event Date): 
Saturday, February 14, 2015
Thông báo: 
Tin Tức PT