Hình Ảnh Thánh Lễ Tạ Ơn và Đón Tân Cursillistas 2019, Phần 2

Primary tabs

Xin mời quý anh chị Cursillistas xem hình ảnh Hình Ảnh Thánh Lễ Tạ Ơn và Đón Tân Cursillistas 2019. Hình ảnh ghi lại những chia sẻ tâm tình, cảm nghiệm sau K3N của những chị Cursillistas mới.