Hình Ảnh Ultreya và Bầu Cử Tháng 11, 2020

Primary tabs

Thay mặt BĐH, Trường lãnh đạo xin trân trọng thông báo: Sau nhiều tháng chuẩn bị trong Cầu nguyện và cố gắng, PT đã có được Ba anh/chị hy sinh, sẵn lòng chấp nhận sự đề cử để làm ứng viên, cho ba chức vụ sắp mãn nhiệm của BĐH, đó là: 1-Anh Phêrô Trần quốc Tuấn, ƯV chức Trưởng ngành. 2-Anh Anrê Trần hữu Chí, ƯV chức Trưởng Khối Hậu. 3-Chị Elisabeth Nguyễn thanh Huyền, ƯV chức Thư ký.