Hình Ảnh Ultreya và Bầu Cử Tháng 11, 2020, Phần 2

Primary tabs

Đây là những tấm hình do anh Hải chụp ngày bầu cử ban điều hành mới được cha Nhiên cho phép tổ chức trong nhà nhờ.
Hình Chụp Đứng: