Kính Thánh Phaolô Quan Thầy Phong Trào

Primary tabs

Kính chào quý anh chị Cursillistas,

Chúng ta hân hoan mừng kính lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại, là quan thầy Phong Trào Cursillo (01/25 hằng năm). Thánh Phaolô chính là chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa. Chúa Giêsu phục sinh đã tìm gặp và biến đổi Phaolô ngay trên đường Damas khi Phaolô đang tìm bắt bớ các môn đệ theo Chúa Giêsu. Kể từ đó ông thay đổi hướng đi, hiến trọn cả cuộc đời rao giảng Tin Mừng chinh phục các linh hồn về cho Chúa Kitô. “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1Cr 9, 16) và thánh nhân đã có cảm nghiệm sâu sắc Lòng Thương Xót của Đức Kitô thúc bách ông làm chứng nhân cho Chúa, khởi đi từ việc hoán cải. Từ đó cuộc sống của Ngài đặt trọng tâm ở việc cầu nguyện, lao động, thánh hoá đời sống kiềng 3 chân: Sùng Đạo, Học Đạo, và Hành Đạo.

Trong niềm hân hoan mừng lễ kính Thánh Phaolô quan Thầy Phong Trào Cursillo, trân trọng kính mời quý cursillistas, quý gia đình, và quý bạn hữu tham dự:

Thánh Lễ Kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại và Tiệc Mừng Quan Thầy

      I. Thời gian: Thứ Hai 01/25/2016 lúc 7PM

          Địa điểm: Nhà Nguyện Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo

 

     II. Tiệc Quan Thầy Phong Trào và Mừng Xuân Bính Thân

         Thời gian: Thứ Sáu 01/29/2016 - Tiếp Tân 6:30PM - Tiệc mừng 7PM

         Địa điểm: Nhà Hàng Asian Pearl 6821 Stockton Blvd Sacramento CA 95823

         Liên Lạc: Trần Hộ (Trưởng Khối Hậu) 916-753-4106

Tất cả quý anh chị chúng ta hãy tiếp tục nắm lấy Chúa và nắm lấy nhau để đời sống tông đồ chúng ta ngày càng thăng tiến như lòng Chúa mong. Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa hằng ở cùng quý anh chị luôn mãi.

De Colores!

Trần Ngọc Hoàng

Đại Diện Ban Điều Hành Phong Trào

Ngày (Event Date): 
Saturday, January 23, 2016
Thông báo: 
Tin Tức PT