Khai Mạc Tĩnh Huấn

Primary tabs

Tinh Thần Cầu Nguyện

Trích Thư thánh Phaolô gởi tín hữu Côlôsê (Co 4:2-6)

Anh chị em thân mến, anh chị em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn. Ðồng thời, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi nữa, xin Thiên Chúa mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Người, để chúng tôi loan báo mầu nhiệm Ðức Kitô; chính vì mầu nhiệm này mà tôi bị giam giữ. Xin cho tôi biết công bố rõ ràng mầu nhiệm ấy, như bổn phận tôi phải loan báo. Anh chị em hãy ăn ở khôn ngoan với người ngoài; hãy tận dụng thời buổi hiện tại. Lời nói của anh chị em phải luôn luôn mặn mà dễ thương, để anh chị em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người.

 

Thư Mời

Trân trọng kính mời Thầy Linh Hướng, quý Tu Sĩ, và quý Anh Chị Cursillistas tham dự:

Thánh Lễ Khai Mạc 8 Tuần Tĩnh Huấn

Thời gian: 5:30pm đến 8:00pm - Chúa Nhật 15 tháng 3, 2015

Địa điểm: Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN, 8181 Florin Rd, Sacramento, CA 95828

Sinh Hoạt Tĩnh Huấn Chia sẻ chủ đề: Tinh Thần Cầu Nguyện

Khối Tiền: Xin quý bảo trợ nhận thư hồi báo cho các tham dự viên 2 khoá.

Sinh hoạt các khối

 

Trong Thầy

Ngày (Event Date): 
Wednesday, March 11, 2015
Thông báo: 
Tin Tức PT