Lịch 5 Tuần Tĩnh Huấn K3N 2019

Primary tabs

Kính gởi quý Cha, quý Soeur, quý Thầy, và Anh Chị Cursillistas thân mến:

 

Chương trình Tĩnh Huấn K3N như sau:

 

 1. Sinh hoạt lần 1: Chúa Nhật, Ngày 14, Tháng 7, 2019 * 5 PM – 8 PM
  Có thánh lễ khai mạc và nghi thức sai đi cho trợ tá.
 2. Sinh hoạt lần 2: Chúa Nhật, Ngày 04, Tháng 8, 2019 * 4 PM – 7 PM
 3. Sinh hoạt lần 3: Chúa Nhật, Ngày 11, Tháng 8, 2019 * 4 PM – 7 PM
 4. Sinh hoạt lần 4: Chúa Nhật, Ngày 18, Tháng 8, 2019 * 4 PM – 7 PM
 5. Sinh hoạt lần 5: Chúa Nhật, Ngày 25, Tháng 8, 2019 * 4 PM – 7 PM

  VNSAC#9: 09/12/2019 – 09/15/2019

  VNSAC#10: 09/05/2019 – 09/08/2019

  Đơn Ghi Danh Trợ Tá Khoá Ba Ngày 2019, Online
   

Nguyện Thầy Chí Thánh Giêsu Chúc Lành

 Đại Diện BĐHPT

Tom Nguyễn

Ngày (Event Date): 
Monday, June 24, 2019