Lịch Phong Trào

Primary tabs

Lịch Phong Trào được chị thư ký cập nhật mỗi tuần, bao gồm những ngày Ultreya/TLĐ, họp nhóm mỗi tuần và những chi tiết về Zoom. Anh chị có thể vào đây để xem thông tin biết ngày chính xác Ultreya hay họp nhóm.  Đường link lịch phong trào

Thumbnai image: