Tĩnh Huấn #2 - Cầu Nguyện & Palanca

Primary tabs

 

Khi được hỏi  "Cầu  Nguyện  là gì?"  Thánh  nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu  đã trả lời:  "Đối  với tôi, cầu nguyện là sự hướng lòng lên; một cái nhìn đơn sơ hướng lên Chúa; một tiếng kêu trong cơn thử thách cũng như lời ca ngợi trong lúc trọn hưởng niềm vui."
Người  tín hữu sống trong giáo hội là sống lời cầu nguyện, là sự tìm đến với Đấng đã phán:  "Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống."

Là những  Cursillista,  hơn ai hết  chúng  ta thấy  rõ sức mạnh  vô biên  của lời  cầu nguyện trong  khoá học ba ngày.  Qua lời  cầu nguyện, qua những  palanca,  qua những  hy sinh  hãm mình...  Của tất cả anh  chị em, Thiên  Chúa đã nhậm  lời và tuôn đổ biết  bao hồng  ân lên  khoá học.  Và cảm tạ Chúa  là chúng  ta lại  có những  anh  chị em mới  với  những  giọt nước mắt  vui mừng, cũng như những  giọt nước mắt  thống hối trong  ngày  vui  trở lại với Người  Cha chung. Vậy  chúng  ta hãy  cầu nguyện, hãy cầu xin Thiên Chúa.   Chúng ta hãy nâng tâm hồn lên Thiên Chúa,  nói  với Ngài như với Người  Cha, với  một  tâm  tình của người  con yêu  mến và tin tưởng. Trong những tuần tĩnh huấn  này,  xin Thầy  giúp chúng  con  biết  xám hối, canh tân và chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng cho khoá học.

 

Thư Mời

Trân trọng kính mời quý Cha Linh Hướng, quý Tu Sĩ, và quý Anh Chị Cursillistas tham dự:

Tĩnh Huấn Thứ 2
Thời gian: 4:00 pm đến 7:00 pm - Chúa Nhật ngày 04 tháng 8, 2019
Địa điểm: Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN
8181 Florin Rd, Sacramento, CA 95828

Sinh Hoạt Tĩnh Huấn Chia sẻ chủ đề:
Tinh Thần Cầu Nguyện & Palanca

Sinh hoạt các khối K3N

Thân ái,
Tom Nguyễn

Ngày (Event Date): 
Sunday, August 4, 2019
Thông báo: 
Khối Ba Ngày