Tĩnh Huấn Thứ 5 - Phục Vụ & Sống Chứng Nhân

Primary tabs

"Ai không vác Thập Giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ được." (Lc 14, 27)

 

Tích cực giúp đỡ mọi người, dâng hiến cuộc đời cho Chúa, tận tụy hy sinh cho công ích là tinh thần phục vụ.

 

Thiên Chúa kêu gọi con người phục vụ trong tinh thần và chân lý.  Giáo Hội không đòi hỏi một quyền nào khác ngoài quyền phục vụ nhân loại trong tinh thần bác ái và phục vụ cách trung thành để hổ trợ hoà bình giữa con người.  Giới răn quan trong của Đức Kitô là hiến dâng phục vụ anh chị em mình.
 
Giáo Hội được gọi để phục vụ con người.  Việc phục vụ này bắt nguồn từ sự kiện lạ lùng và chấn động là: "Con Thiên Chúa đã nhập thể và kết hợp với mọi người."  Vì thế phục vụ con người là con đường duy nhất Giáo Hội phải theo để hoàn thành sứ mạng của mình.
 

Thánh Phanxicô Năm Dấu đã đi trước chúng ta để các bài học sống như khí cụ của Chúa qua bài Kinh Hoà Bình tuyệt diệu: Hãy tạm quên mình để an ủi, để gieo rắc yêu thương, để cảm thông hiểu biết, để tha thứ, để cho đi, nếu cần cho chính bản thân và mạng sống mình.

 

 Một khi hiểu được chương trình cao siêu của Chúa, ta sẻ đổi hẳn quan niệm sống để hăng say bắt tay vào sứ mạng sống làm NHÂN CHỨNG cho Ngài trong cuộc sống hằng ngày.  Chỉ là cương vị tín hữu giáo dân, nhưng trong tay người Cursillista, chúng ta có đủ thần lực Chúa ban, để dễ dàng làm được những việc lớn lao của hàng thần thánh.

 

Lạy Thầy Chí Thánh, xin giúp chúng con đem chính cuộc đời nhỏ bé của con, nếu chưa thể là đuốc sáng thì cũng là ngọn nến nhỏ nhoi, làm chứng nhân cho Tin Mừng của Thầy trong những môi trường chung quanh chúng con.

Chúng con đã tự nguyện phục vụ cho khoá Cursillo sắp tới.  Xin Thầy giúp con thể hiện tinh thần chứng nhân đích thực từ lời nói đến việc làm nhỏ mọn của chúng con trong khoá học để phục vụ anh a chị em khoá sinh là những người bạn mới của chúng con.

 
 
Thư Mời
 
Trân trọng kính mời quý Cha Linh Hướng, quý Tu Sĩ, và quý Anh Chị Cursillistas tham dự:
 
Tĩnh Huấn Thứ 5
 
Thời gian: 4:00 pm đến 7:00 pm - Chúa Nhật ngày 25 tháng 8, 2019
Địa điểm: Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN
8181 Florin Rd, Sacramento, CA 95828
 
 
Sinh Hoạt Tĩnh Huấn Chia sẻ chủ đề:
Phục Vụ & Sống Chứng Nhân
TK3N sẻ tổng kết tất cả tinh thần tĩnh huấn mà các khối đã chia sẻ trong những tuần qua.
 
(Xin hai khối Học Vụ chia sẻ tuần này. Tài liệu: http://www.cursillo-sac.org/sites/default/files/Tai_Lieu_Cac_Tinh_Than_T...)
 
Sinh hoạt các khối K3N
 
Thân ái,
Tom Nguyễn
Ngày (Event Date): 
Sunday, August 25, 2019