Tĩnh Huấn "Tinh Thần Vâng Phục"

Primary tabs

Tinh Thần Vâng Phục

Trích Thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma (Rm 16: 17-20)

Thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy coi chừng những kẻ gây chia rẽ và làm cớ vấp ngã, vì đi ngược lại với đạo lý anh em đã học hỏi; anh em hãy xa lánh họ. Hạng người đó chẳng phục vụ Ðức Kitô, Chúa chúng ta, mà phục vụ chính cái bụng của mình. Họ dùng những lời ngọt ngào nịnh bợ mà quyến rũ những tâm hồn đơn sơ. Thật vậy, ai ai cũng biết rằng anh em vâng phục Thiên Chúa; bởi thế tôi lấy làm vui vì anh em. Nhưng tôi muốn cho anh em khôn ngoan làm điều tốt, trong sạch không làm điều xấu. Thiên Chúa là nguồn bình an, chẳng bao lâu nữa sẽ đè bẹp Satan, bắt nó phải ở dưới chân anh em. Nguyện xin Ðức Giêsu, chúa chúng ta, ban ân sủng cho anh em.

 

Thư Mời

 

Trân trọng kính mời Thầy Linh Hướng, quý Tu Sĩ, và quý Anh Chị Cursillistas tham dự:

Thánh Lễ và Tĩnh Huấn Tuần 4 (Chủ Tế: Lm. Lưu Đình Dương)

Thời gian: 5:30pm đến 8:00pm - Chúa Nhật 12 tháng 4, 2015

Địa điểm: Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN

8181 Florin Rd, Sacramento, CA 95828

 

Sinh Hoạt Tĩnh Huấn Chia sẻ chủ đề:

Tinh Thần Vâng Phục

Khối Tiền: Nhận lại thư hồi báo của quý tham dự viên 2 khoá.

Sinh hoạt các khối K3N

 

Giuse Trần Ngọc Hoàng

Trưởng Ngành PT Cursillo Sacramento – Ngành Việt Nam Kính Mời

 

Ghi chú: Quý anh chị nhớ mang bảng da để tiện xưng hô

k

Ngày (Event Date): 
Wednesday, April 8, 2015
Thông báo: 
Tin Tức PT