Tĩnh Huấn Tuần 4

Primary tabs

Tinh Thần Phục Vụ & Tinh Thần Hiệp Nhất

 

Phục Vụ: "Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Ðức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là 'Thầy', là 'Chúa', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau." (Ga 13,12-14) 

 

Hiệp Nhất: "Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Ðức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, là Do Thái hay Hylạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất." (1Cr 12, 12-13)

 

 

Thư Mời

 

Trân trọng kính mời quý Cha Linh Hướng, quý Tu Sĩ, và quý Anh Chị Cursillistas tham dự:

Tĩnh Huấn Tuần 4

Thời gian: 5:30pm đến 8:00pm - Chúa Nhật ngày 03 tháng 9, 2017

Địa điểm: Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN

8181 Florin Rd, Sacramento, CA 95828

 

Sinh Hoạt Tĩnh Huấn Chia sẻ chủ đề:

Tinh Thần Phục Vụ & Tinh Thần Hiệp Nhất

Khối Tiền: Nhận tâm thư và Palanca  cho 2 khoá 

Sinh hoạt các khối K3N

 

Giuse Trần Ngọc Hoàng

Trưởng Ngành PT Cursillo Sacramento – Ngành Việt Nam Kính Mời

 

Ghi chú: Quý anh chị nhớ mang bảng da để tiện xưng hô

Ngày (Event Date): 
Monday, August 28, 2017
Thông báo: 
Tin Tức PT
Hinh Anh: