Tĩnh Huấn Tuần 5

Primary tabs

Tinh Thần Trợ Tá

 

Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. (Ga 15, 14-17)

 

 

Thư Mời

 

Trân trọng kính mời quý Cha Linh Hướng, quý Tu Sĩ, và quý Anh Chị Cursillistas tham dự:

Tĩnh Huấn Tuần 5

Thời gian: 5:30pm đến 8:00pm - Chúa Nhật ngày 10 tháng 9, 2017

Địa điểm: Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN

8181 Florin Rd, Sacramento, CA 95828

 

Đặc Biệt Cha Linh Hướng Chia Sẻ Chủ Đề:

Tinh Thần Trợ Tá

Khối Tiền: Nhận tâm thư và Palanca  cho 2 khoá 

Sinh hoạt các khối K3N

 

Chầu Thánh Thể 

 

 

Giuse Trần Ngọc Hoàng

Trưởng Ngành PT Cursillo Sacramento – Ngành Việt Nam Kính Mời

 

Ghi chú: Quý anh chị nhớ mang bảng da để tiện xưng hô

Ngày (Event Date): 
Monday, September 4, 2017
Thông báo: 
Tin Tức PT