Tập Đức Khiêm Nhường (Ultreya Tháng 3, 2013)

Primary tabs

Pl 2 : 1-8 (Thư thánh Phaolô gởi tín hữu Phi-líp-phê)

Thời gian: 7PM-9PM

Địa Điểm: GX CTTD

Có cha: Bình Khả

Ngày (Event Date): 
Friday, March 15, 2013
Thông báo: 
Họp liên nhóm