Tiệc Mừng Quan Thầy Thánh Phaolô

Primary tabs

Kính gửi quý cha,quý sơ,quý thầy, quý Cursillista thân mến,

Theo truyền thống của Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam cứ vào tháng giêng là ngày hội ngộ và cũng là ngày mừng Quan Thầy Thánh Phaolô,với tâm tình vui nhộn,chúng ta cùng nhau thực hiện câu châm ngôn,"Một  tay nắm Thầy, một tay nắm anh chị em."  Xin mời gọi tất cả quý anh chị Trưởng Nhóm ghi danh cho nhóm của mình để tham dự đầy đủ. Đồng thời vào Chúa nhật hằng tuần sẽ có các anh chị ngồi bàn Khu 5 trong hội trường sau Thánh Lể 9:30 sáng để chi và thu vé.

  • Deadline : Ngày 17, tháng Giêng 2016

  • Nhà Hàng Asian

  • 6821 Stockton Blvd #165, Sacramento,Ca 95823

  • Tel (916)391-8881

  • $35 vé người lớn và $10 vé trẻ em

Đây cũng là một dịp hiếm có vì một năm chúng ta chỉ có thể thực hiện được một lần.

Chương trình và những chi tiết sẽ được thông báo trong những ngày sắp tới.

Thân ái trong tình yêu của Thầy Chí Thánh,

 LL : Hộ Trần (916)753-4106

 Phượng  Lê (916) 947-0738

Ngày (Event Date): 
Friday, January 29, 2016
Thông báo: 
Tin Tức PT