Ultreya Tháng 8 " Chân Dung Của Thầy"

Primary tabs

Ultreya Tháng 8 “Chân Dung Của Thầy” Kính chào quý anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento - Ngành Việt Nam, Trân trọng kính mời quý anh chị đến tham dự buổi Ultreya tháng 8: Thời gian: Thứ Sáu, Ngày 14 Tháng 8, 2015 07PM – 9PM Địa Điểm: Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 8181 Florin Road, Sacramento, Ca 95823 Chương Trình Chủ Đề “Chân Dung của Thầy” Trích Phúc Âm theo Thánh Luca Lc 9:28-36 Chầu Thánh Thể Chia sẻ chủ đề : Anh Bùi Thanh Hùng Chia sẻ chứng nhân : Chị Vũ Lệ Dung Sinh Hoạt Ultreya Kính mời quý anh chị cố gắng đến tham dự buổi sinh hoạt Ultreya hàng tháng của Phong Trào thật đông đủ để chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa và nâng đỡ nhau trong tinh thần Học đạo, Sùng đạo, Hành đạo, ngỏ hầu sống trọn vẹn Ngày Thứ Tư theo Thánh Ý Chúa. Khối Hậu Kính Mời, Antôn Trần Văn Hộ Ghi chú: Xin quý anh chị mang theo bảng da để tiện xưng hô và làm quen.
Ngày (Event Date): 
Friday, August 14, 2015
Thông báo: 
Khối Hậu