Đây là những thông tin về Zoom của phong trào, bao gồm Ultreya/TLĐ link và số điện thoại để gọi kết nối trực tuyến qua Zoom. AC có thắc mắc gì, xin AC liên lạc với BĐH của phong trào để biết thêm chi tiết.

Phong Trao Cursillo Sacramento is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Ultreya/TLĐ Sacramento

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89354788625?pwd=V0hkcTN0TGhwakJSU2NMU2VkdnV0QT09

Meeting ID: 893 5478 8625

Passcode: 634689

One tap mobile

+16699006833,,89354788625#,,,,*634689# US (San Jose)

+13462487799,,89354788625#,,,,*634689# US (Houston)

Dial by your location

        +1 669 900 6833 US (San Jose)

        +1 346 248 7799 US (Houston)

        +1 253 215 8782 US (Tacoma)

        +1 312 626 6799 US (Chicago)

        +1 929 205 6099 US (New York)

        +1 301 715 8592 US (Washington DC)

Meeting ID: 893 5478 8625

Passcode: 634689

Thumbnai image
Họ
Nguyen
Tên
Tom
Nhóm
Martha

Member for

11 years 4 months