Tâm Tình

Thông báo Nội dung Ngày Total views
Chia Sẻ Hồng Ân Đức Mến Tĩnh Tâm Colfax 10/10/14Kính thưa quý Cha, Soeur cùng toàn thể quý anh chị em... 11/08/2014 - 20:12 8,418
Lục Bát Folsòm Nhân picnic thường niên của PTC, anh Hân đã quý tặng PTC một bài thơ lục bát để... 07/27/2013 - 23:58 7,170
Tháng Hoa Viết Về Mẹ  Tháng Hoa Viết Về Mẹ Mẹ.Hôm trước, chị Mến có gởi một PPS  Việt... 05/07/2013 - 09:35 15,004
Hai Trạng Thái Một Tâm Hồn Chiều,Như một định luật! Không thể chiều, lại… chiều.Có chăng, ngôn ngữ... 04/11/2013 - 11:50 47,182
Thư Cám Ơn Tiệc Tất Niên 2013 Kính gởi : Ban Điều Hành Phong Trào và BTC Tiệc Tất Niên 2013... 03/21/2013 - 18:04 8,906
Muôn Màu  Muôn Màu Từng đóa về khoe sắcTrên cánh đồng Đức TinDưới ánh Tình tha... 03/18/2013 - 11:38 10,510
Tình  Tình bất biến, phải tình yêu bất biến(?)Luật Yêu-Thương phải phát triển... 03/08/2013 - 14:03 49,082