Home Page

Ultreya Tháng 9 và Đón Tân Khoá Sinh 46 & 47

 Kính gởi quý Cha, Quý Souer, quý Thầy Linh Hướng và quý anh chị Cursillista, Chúng con kính mời quý Cha, quý Souer, quý Thầy và quý anh chị...

Đoàn Kết và Phục Vụ trong Yêu Thương (Trợ Tá)

Kính chào qúy anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam:Xin kính mời quý anh chị cố gắng hy sinh bớt chút thời gian quý báu đ...

Ultreya Tháng 7 "Đồng Hành Với Người Già Yếu và Cô Đơn"

Kính chào qúy anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam: Xin kính mời quý anh chị cố gắng hy sinh bớt chút thời gian quý báu...

Update Danh Sách AC Đóng Niên Liễm - 2014

 Đính kèm là danh sách các anh chị đã đóng tiền niên liễm cho phong trào as of June 30, 2014.Nếu có gì thắc mắc, xin liên lạc với em.Nguyện xin T...

Đồng Hành Với Người Đau Khổ, Cô Thế (Ultreya Tháng 6, 2014)

Kính chào qúy anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam:Xin kính mời quý anh chị cố gắng hy sinh bớt chút thời gian quý báu đ...

Hình Ảnh Tỉnh Tâm Châu Sơn "Về Với Thầy, Gặp Lại Bạn" 03-05-2014

Xin Quý Anh Chị Cursillistas xem hình ảnh Tỉnh Tâm Châu Sơn "Về Với Thầy, Gặp Lại Bạn"

Pages