Home Page

Hoạt Cảnh Màn 1 (Cái nhìn thứ nhất của Chúa Giêsu)

Chúa Giêsu nhìn chàng thanh niên giàu có

Hình Ảnh Tỉnh Tâm Colfax - Hồng Ân Đức Mến

Xin Quý Anh Chị Cursillistas xem hình ảnh Tỉnh Tâm Colfax -   Hồng Ân Đức Mến

Tỉnh Tâm Tháng 10 (Hồng Ân Đức Mến)

 Hồng Ân Đức Mến HỒNG ÂN mà Thiên Chúa ban cho chúng ta đó chính là Tình Yêu của Ngài đã dành cho chúng ta:“Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con Một để sống với chúng ta, hể ai Tin vào con của Ngài thì được sống đời đời” (Gioan 3:16)Yêu thương liên đới trong phong...

Ultreya Tháng 9 và Đón Tân Khoá Sinh 46 & 47

 Kính gởi quý Cha, Quý Souer, quý Thầy Linh Hướng và quý anh chị Cursillista, Chúng con kính mời quý Cha, quý Souer, quý Thầy và quý anh chị cố gắng hy sinh bớt chút thời gian quý báu đến tham dự buổi họp Ultreya và đón tân khoá sinh của Phong Trào cho thật đông đủ để nghe những lời chia s...

Đoàn Kết và Phục Vụ trong Yêu Thương (Trợ Tá)

Kính chào qúy anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam:Xin kính mời quý anh chị cố gắng hy sinh bớt chút thời gian quý báu đến tham dự buổi họp Ultreya hàng tháng của Phong Trào cho thật đông đủ để chúng ta có thể cùng ngồi lại với nhau đọc lời Chúa, học hỏi lời Chúa, thờ p...

Pages