Home Page

Ultreya Tháng 7 "Đồng Hành Với Người Già Yếu và Cô Đơn"

Kính chào qúy anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam: Xin kính mời quý anh chị cố gắng hy sinh bớt chút thời gian quý báu đến tham dự buổi họp Ultreya hàng tháng của Phong Trào cho thật đông đủ để chúng ta có thể cùng ngồi lại với nhau đọc lời Chúa, học hỏi lời Chúa, thờ...

Update Danh Sách AC Đóng Niên Liễm - 2014

 Đính kèm là danh sách các anh chị đã đóng tiền niên liễm cho phong trào as of June 30, 2014.Nếu có gì thắc mắc, xin liên lạc với em.Nguyện xin Thầy Chí Thánh luôn chúc lành cho các anh chị.Em Hiền

Đồng Hành Với Người Đau Khổ, Cô Thế (Ultreya Tháng 6, 2014)

Kính chào qúy anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam:Xin kính mời quý anh chị cố gắng hy sinh bớt chút thời gian quý báu đến tham dự buổi họp Ultreya hàng tháng của Phong Trào cho thật đông đủ để chúng ta có thể cùng ngồi lại với nhau đọc lời Chúa, học hỏi lời Chúa, thờ p...

Hình Ảnh Tỉnh Tâm Châu Sơn "Về Với Thầy, Gặp Lại Bạn" 03-05-2014

Xin Quý Anh Chị Cursillistas xem hình ảnh Tỉnh Tâm Châu Sơn "Về Với Thầy, Gặp Lại Bạn"

Sống Niềm Vui Phục Sinh (Ultreya tháng 4)

Kính chào qúy anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam:Xin kính mời quý anh chị cố gắng hy sinh bớt chút thời gian quý báu đến tham dự buổi họp Ultreya hàng tháng của Phong Trào cho thật đông đủ để chúng ta có thể cùng ngồi lại với nhau đọc lời Chúa, học hỏi lời Chúa, thờ p...

Thư Mời Tham Dự Đại Hội Miền XI Mùa Xuân 2014

          The Cursillo® Movement Spring 2014 ENCOUNTER – REGION XI For all CursillistasApril 11-13, 2014Diocese of Fresno Pastoral Center1536 N. Fresno St. Fresno, CA 93703Registration begins at 4:00PM and Ultreya at 7:00 pmA...

Thư Xin Palanca Trong Mùa Chay‏

Qúy Thầy và quý anh chị thân mến, Đính kèm là thư xin Palanca của PT Cursillo TQ trong Mùa Chay Thánh này. Xin qúy Thầy và quý anh chị click vào cái link PDF file để xem lá thư.  Trong Thầy,

Sống Mùa Chay Thánh (Ultreya Tháng 3, 2014)

Kính chào qúy anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam:Xin kính mời quý anh chị cố gắng hy sinh bớt chút thời gian quý báu đến tham dự buổi họp liên nhóm hàng tháng của Phong Trào cho thật đông đủ để chúng ta có thể cùng ngồi lại với nhau đọc lời Chúa, học hỏi lời Chúa, thờ...

Mời dự thảo luận tìm hiểu Cursillo Thứ Bảy ngày 8 tháng 3, 2014

Kính chào qúy Thầy và Anh Chị thân mến:Để giúp nhanh chóng trau dồi thêm hiểu biết căn bản về PT Cursillo, cách riêng về nhu cầu và liên đới giữa Khối Tiền, K3N và Khối Hậu, xin chân thành mời gọi tất cả Cursillistas đến tham dự một ngày chia sẻ thảo luận về mọi sinh hoạt trong PT Cur...

Pages